PsihoMisterije | Procesni kverulant iliti parničenje kao stil života

Piše: Ana Perović

A.B. star 55 godina, tvrdi da je još 1972. godine, godinu dana po zaposlenju, otkrio „krađe čiji je glavni organizator bio tadašnji direktor“ preduzeća u kom je radio. Tada, navodi on, direktor i njegovi službenici organizuju akcije njegovog proganjanja u želji da ga “udalje sa posla jer je on znao sve o njihovim malverzacijama“.  Kada je, nakon jednog konflikta sa direktorom 1973. godine, tražio pravdu putem suda u tom se poduhvatu obratio i „svim organizacijama na nivou Jugoslavije“. Shvativši da je pravda nedostižna, rešio je da “skrene pažnju” direktoru na svoj težak socijalni položaj, time što će mu zapretiti lažnom bombom. Za tu priliku “ofarbao je šišarku zelenom bojom na nju stavio čep od akumulatora i time mahnuo pred direktorom” sa pretnjom da će je aktivirati.

Danas A.B. poseduje zavidan broj dokumentacije kojom argumentuje svoju višedecenijsku borbu za pravdu koja mu nije ukazana: “žalbe”, “krivične prijave”, fotokopiju teksta iz novina sa naslovom “Nedostižna pravda u kukavičjem gnezdu moga grada”, “zahtev za suspenziju postupajućih sudija”, “zahtev za zaštitu ustavnih prava i zaštitu života“ upućen predsedniku Srbije, predsedniku Vlade i ministru pravde Republike Srbije. Uz pomenute dokumente, A.B. prilaže i “još neke aktuelne okolnosti, impresije, činjenice i dokazi urednosti moje psihe“. A.B. je podneo niz krivičnih prijava protiv sudija nadležnog opštinskog i okružnog suda. Kada je telefonom izrekao pretnju svim zaposlenima u okružnom javnom tužilaštvu rečima “da će on sve počistiti” optužen je za krivično delo.

A.B. navodi da je pokrenuo oko 200 sudskih procesa, od kojih je po njegovoj proceni 8% rešeno u njegovu korist. Između ostalih potvrđuje da je podneo zahtev za razvod braka pre trinaest godina, te da od tada nema intimne kontakte sa suprugom, koja i dalje živi u istom domaćinstvu sa njim. Tužio je i vlastitog kuma i vlastitog pravnog branioca, a zbog parničenja svesno je ušao u minus na tekućem računu pri čemu navodi da je ta suma “ništa” u odnosu na sumu novca koju on, po njegovoj gruboj proceni, treba da naplati putem suda.

the_querulant_by_fradga-d51nnj5

Stručnjaci iz domena neuropsihijatrije i sudske psihijatrije koji su bili uključeni u slučaj A.B. saglasni su u stavu da on ispunjava dijagnostičke kriterijume navedene u međunarodnoj klasifikaciji mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja ICD-10 za dijagnostikovanje duševne bolesti pod nazivom Paranoia querulans – sumanuta revandikaciona psihoza, tip procesni kverulant.

Nekada su kverulanti zauzimali specifičnu poziciju među poremećajima, smatralo se da se nalaze na granici između psihotičnih sumanutosti i fanatičnih preokupacija kakve se javljaju kod antisocijalnog poremećaja ličnosti. Klerambo ih je smatrao „psihozom iz strasti“, a vremenom su zauzeli mesta i u klasifikacijama poput ICD-a i DSM-a. Vremenom je ova dijagnostička kategorija izgubila na značaju usled višestrukih kritika da više doprinosi patologizaciji osoba koje se pasionirano bore za svoja prava, nego pomaganju obolelima.

Paranoia querulans danas predstavlja oblik paranoje iz grupe revandikacionih (onih koje se tiču zahteva za povraćaj svojine, neopravdano oduzetih dobara i prava vlasništva) sumanutosti koja se karakteriše tendencijom ka strastvenom parničenju. Kako samo ime nalaže (kverulant – tužibaba, onaj koji pati od tog da stalno tužaka), ova osoba pristupa parnicama usled uverenja da je zakinuta nepriznatim pravima, zaslugama i vrednostima. U traženju tih nepriznatih prava, ovi ljudi pokreću postupke, tuže, vode maratonske parnice, rešavaju sporove tražeći pomoć i kod najviših instanci vlasti sve do međunarodnih sudova. Jedna od glavnih odlika njihovog ponašanja jeste istrajnost u često dugom i isrcpljujućem procesu borbe za pravdu koja im, kako veruju, pripada, pri čemu se neuspesi tretiraju kao osnova za formiranje novih “dokaza”. Protivdokazi se izvrću u činjenice koje govore njima u prilog, a zakoni tumače pristrasno i uvek u svoju korist. Usled preokupiranosti sobom, malo je razumevanja za prava drugih, pa neretko optužuju sudije i veštake zbog navodne pometenosti, nestručnosti i predrasuda, a okreću se čak i protiv vlastitih branilaca, koje često menjaju. Gomilajući žalbu na žalbu njihova akta postaju sve obimnija, a njihov ekonomski, socijalni i psihološki status sve ozbiljnije oštećeni.

Važno je napomenuti da su iz ove dijagnostičke kategorije isključeni društveni aktivisti, učesnici različitih kampanja i pokreta koji se putem tužbi zalažu za teme od šireg javnog značaja (čak i ako se pri tom radi o zalaganju za malo poznate ciljeve i putem neobičnih sredstava). Prema Mulenu i Lesteru, ono što obolele razlikuje od pomenutih grupa građana jeste to da život takozvanih kverulanata postane obuzet ličnom potragom za pravdom koja se tiče tema koje imaju veze isključivo sa tom osobom, i često se tiču doživljenih nezadovoljstava koja prerastaju u doživljaje ogromnih nepravdi.

querulantenKverulante, kao i sve paranoične poremećaje, odlikuju sistematizovanost sumanutih ideja osobe, njihova unutrašnja koherentnost, povezanost i razumljivost, što u kombinaciji sa visokim intelektualnim sposobnostima i rečitošću može za posledicu imati utisak o ubedljivosti onog što oboleli govori. Nažalost, ono što je problematično je temelj na koji se sistem ideja nadgrađuje. U slučaju kverulanata, radi se o sistemu s jednom temom – sve ideje se zasnivaju na osećaju zakinutosti za pravdu ili nepriznatog prava. Za razvoj ovog poremećaja neophodni su intenzivni traumatični doživljaji nepravde, koji osobu u ranom periodu ispune osećanjima bazičnog nepoverenja, agresivnosti i deluju formativno na rasuđivanje o sebi i drugima. Poreklo doživljaja da prava i vrednosti osobe ne dolaze do izražaja, da su stalno na udaru drugih ljudi koji ih proganjaju i tako sprečavaju njihovu realizaciju i uvažavanje treba tražiti u ranom emocionalnom razvoju.

Tako kverulante odlikuje kognitivni stil traženja potvrde za svoj pogled na stvari, hvatanje za sve što dožive kao podršku, odbacivanje ili minimizaciju činjenica koje se ne uklapaju u njihov sistem ideja. Pedantno se fokusiraju na detalje, pri tom odbijajući da saznanja povezuju na apstraktnijem nivou i sumnjajući u motive svakog ko dovede njihova tumačenja u pitanje. Kao posledica takvog stila funkcionisanja, oni najčešće bivaju socijalno izolovani ili se pak sami izoluju ističući svoju intelektualnu superiornost spram okoline (što ih štiti od upliva tuđih mišljenja, ali i osećanja odbačenosti). Tako, neke od čestih kognitivnih distorzija predstavljaju sledeće: „oni koji me ne podržavaju u potpunosti su moji neprijatelji“, „svaki izostanak napredovanja u mojoj misiji je proizvod zlonamernih uplitanja sa strane“, „kompromis je ponižavajući poraz“, „žalbe predstavljaju glavnu okosnicu mog života, stoga što sam ja u pravu, ishod koji želim nije samo poželjan već i neminovan“.

Dok bolest pokazuje progresiju, ove osobe često potroše celokupnu svoju imovinu i materijalno osiromaše, a ponekad traže izlaz u obračunavanju ili agresiji. Iz svega navedenog proizilazi i višestruki značaj poboljšanja metoda njihovog tretmana. Nažalost, osobe sa ovom dijagnozom retko imaju uvid u svoju bolest, te je senzibilisanost stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja i pravnih službi od velike važnosti. Uspešno lečenje ovog poremećaja je veoma teško i može zahtevati hospitalizaciju, farmakoterapiju i neku od formi psihoterapije.

 

 

 

Reference:

Gajić, Z. et al. (2005). PARANOIA QUERULANS U SUDSKO-PSIHIJATRIJSKOJ PRAKSIAktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja, god. XIII,  br. 1-2.

Mullen, E.P. (2006). Vexatious Litigants and Unusually Persistent Complainants and Petitioners: From Querulous Paranoia to Querulous BehaviourBehavioral Sciences and the Law, 24, 333-349.

 

PSIHOBRLOG PREPORUČUJE 26/09/2015

10510194_10152608382218968_689962039_nLinkovi ka raznim zanimljivim tekstovima o aktuelnim temama u psihologiji:

Kako bi bolje upoznali um majmuna, naučnici su napravili triler za gorile!

Zašto je dobro da se budimo što kasnije (poruka za sve poslodavce).

Pregled različitih video igara koje se bave mentalnim zdravljem.

Ovaj tekst nam je svima trebao. Odgovor jednog naučnika na pitanje: „Zar nam je trebalo istraživanje? Pa to smo već znali!

Da li je tačna izreka „u vinu je istina„? Tačnije, da li smo skloni da pod uticajem alkohola govorimo istinu.

Primer objektum seksualca. Čovek kojeg seksualno privlači oprema za dečja igrališta, dobio zabranu prilaska prostorima sa toboganom.

Interkativna igrica koja pokazuje šta se dešava u našem mozgu kada smo anksiozni.

Simptom narcizma koji često zanemarujemo.

Čuti glasove– da li je u pitanju bolest ili lek?

Zašto toliko nekompetentnih ljudi postaju vođe?

Da li su svi psihoterapijski pravci u stvari stvoreni jednaki?

Jedan od glavnih američkih istraživača mentalnog zdravlja napustio je svoj posao i pridružio se Alfabetu, tehnološkom konglomeratu koji je formiran prilikom restrukturacije Google-a. Pročitajte zašto.

„Što brže idem sve sam manja“: Usamljenošću do nestajanja

Piše: Marica Stijepović

U romanu Što brže idem sve sam manja glavna junakinja Matea živi povučeno sa mužem u stambenoj zgradi. Izlazi iz kuće samo kada ide u prodavnicu, nikada nije radila, nema dece, nema prijateljice ni rodbinu, psa je pustila da se udavi. Čak i prilikom retkih izlazaka iz kuće ne uspeva da ostvari minimum socijalne interakcije sa drugim ljudima. Ona se, zapravo, oseća kao da je nevidljiva, i tako se oseća otkako je bila dete.

“Nikada nisam našla badem u božićnom pudingu, uvek su ga nalazili roditelji“, objašnjava.

Objašnjava, bez trunke samosažaljenja, kako se ni u igranju fote nikada boca nije okrenula prema njoj, deca je nikada nisu pronašla kada su igrali žmurke, kako je ni nastavnici u školi nisu primećivali, čak je nisu prozivali na časovima, već bi ona tiho u sebi rekla “Matea, tu sam“. Na velikom odmoru nije imala društvo, već je stajala u dvorištu i brojala kamenje. Čak ni pošto ju je usred školskog dvorišta udario grom, niko se nije interesovao za njen slučaj, osim dečaka koji joj je prišao i za koga se kasnije udala. To je Matein muž Nils, koga ona zove Epsilon zbog njegovih stalnih matematičkih proračuna verovatnoće, ujedno i jedina osoba sa kojom ona uspeva da ostvari trajan odnos, sa diskutabilnim kvalitetom bliskosti. Tokom njihovog braka ne komuniciraju otvoreno već mu ona ubacuje pisamca u torbu, za koja se ispostavi da su mahom ostajala neotvorena. Nisu imali dece, imali su psa za koga su bili vezani i koji je nestao.

Pri opisu ovih događaja, Matea ne pokazuje nikakve emocije, čak ne opisuje ni bihejvioralne ekvivalente emocija kod sebe, dok kada govori o Nilsu pominje upravo spoljašnje manifestacije („puno je plakao, pa smo morali da prekinemo razgovor…“) ne ulazeći u njegova unutrašnja stanja. Utisak je da Matea prosto ne poseduje dovoljan fond reči za emocije. Jedina permanentna emocija kod nje je strah, odnosno anksioznost od socijalne interakcije, koju smatra zastrašujućom i potencijalno ugrožavajućom, ali je ona istovremeno i fascinira. Takođe, samo kada govori o ključnom događaju iz prošlosti- pobačaju, navodi da je “bol postao neizdrživ“ a potom se fokusira na činjenicu da je suviše smršala nakon toga i da joj je, na primer, jakna postala prevelika. Kada nestane pas Stejn, koji je bio poput člana porodice, ne iznosi nikakva zapažanja o svojim kao ni o muževljevim osećanjima. Prikuplja svu moguću snagu da iznese kiflice sa džemom na skup stanara zgrade, i uprkos pripremama to nikada ne uradi. Stres joj predstavlja čak i činjenica da mora više puta da sretne istu ženu na stepenicama zgrade i kaže joj “dobar dan“.

sto_brze_idem_sve_sam_manja_vvMatein muž je svestan njenog stanja i ne pokušava da ga promeni. Jedini put kada joj je pronašao posao, znao je da na tom poslu neće morati ni sa kim da komunicira. Kako priču ne vidimo iz njegove perspektive, ostaje nejasno da li je Nils – Epsilon nezadovoljan zbog Mateinog stanja i da li bi želeo da živi drugačijim životom. U jednoj epizodi fasciniran je komšinicom koja je počela aktivno da živi nakon što joj je sin otišao u vojsku, pa možemo pretpostaviti da bi voleo da je i Matea aktivnija. Međutim, u otvorenoj komunikaciji on nikada ne traži od Matee da se promeni, iako je implicirano da je u par situacija zadovoljan kada ona ostvari minimum socijalne interakcije. Ipak, uopšte uzev, čini se da on svojom pasivnošću potkrepljuje njeno ponašanje i da ne traži promenu od nje.

Klinički gledano, Matea pati od socijalne fobije.  Ovaj tip anksioznosti ispoljava se kao intenzivan, preplavljujući strah od toga da će nas drugi ljudi kritikovati, da nas svi posmatraju s pažnjom, da ćemo se osramotiti. Zbog straha osoba počinje intenzivno da izbegava sve društvene aktivnosti. I zaista, Matea pokazuje neke od ovih simptoma: plaši se da iznese kiflice u dvorište, a potom, kada vidi da okupljeni stanari jedu viršle, kaže sebi: dobro je što nisam iznela kiflice, osramotila bih se. Kada ima posetu, uspaniči se i stavi previše parfema; kada joj neko zvoni na vrata, ne otvara; kada je neko traži na telefon, ili kada treba da ode u prodavnicu umesto komšinice, obuzima je očaj. Međutim, njeni simptomi su ego-sintoni: Matea uopšte ne oseća da joj oni smetaju ili da bi htela da ih se reši. Takođe, njeni obrasci ponašanja su i više nego perzistentni s obzirom na činjenicu da su započeli u detinjstvu a da je već zašla u duboku starost. Čak ni kada izgubi najznačajniju osobu u životu, Matea ne govori o osećanjima; krah njenog sveta možemo videti isključivo kroz njene akcije. Stoga se može postaviti pitanje da li Matea u stvari boluje od nekog oblika poremećaja ličnosti, koji usled pasivnosti okoline, najpre roditelja a potom partnera, nikada nije tretiran. Verovatno je da se radi o šizoidnom ili izbegavajućem poremećaju. Naime, između ova dva poremećaja postoji sličnost u tome što osoba izbegava aktivnosti kao i socijalnu interakciju, s tim što se smatralo da ljudi sa izbegavajućim poremećajem to rade jer su anksiozni, a ljudi sa šizoidnim poremećajem su potpuno ravnodušni prema okolini. Međutim, prema jednom istraživanju njihov nivo anksioznosti i depresije je podjednak a takođe je isti kao nivo anksioznosti i depresije kod uzorka psihotičnih pacijenata. Autori navode da se možda radi i o jedinstvenoj dijagnostičkoj kategoriji.

Pacijenti sa šizoidnim poremećajem skloni su, kao i Matea, igranju “najgorih“ scenarija u glavi za koje je malo verovatno da će se desiti – na primer, Matein strah od kidnapovanja, zbog kojeg iracionalno nabavlja zeca a potom zlatne ribice da ne bi bila sama. Kod nje je stalno prisutan osećaj usamljenosti, iako usamljenost sama pothranjuje. Matea intenzivno fantazira o spoljnjem svetu, što predstavlja sigurnu zamenu za stvarne ljudske  odnose i interakcije. Ona, recimo, kupuje kuvani bakalar u prodavnici jer vidi da ga je kupila žena u redu ispred nje; srećna je što će tog dana “još neko jesti bakalar“… ovo je za nju zamena za osećaj zajedništva.

Ovo nas dovodi do pitanja ljudske usamljenosti – da li su ljudi kao Matea skloniji usamljenosti, ili smo svi, na kraju, podjednako sami? Autorka knjige navela je da ju je napisala kada se ozbiljno razbolela i kada je morala da provede mesece u podrumu roditeljske kuće, bez prijatelja, prekinutih studija. Matea sebe definiše kao samu i usamljenu čak i kada se potpisuje na svojoj vremenskoj kapsuli – kovčežiću koji zakopava u dvorištu, želeći da na zemlji ostavi makar kakav trag. Njeno samoubistvo, koje nije neočekivano, simbolički je čini manje usamljenom – sada je sigurna da, ako ništa drugo, vozilo hitne pomoći čije sirene čuje dolazi po nju.  Međutim, autorka knjige smatra da je u samoći i neka vrsta pročišćenja – da je upravo zahvaljujući samoći i tuzi koju ona nosi otkrila šta zaista želi da bude. Ovo se sa Mateom ne dešava, i stoga upravo knjiga ima značaj i značenje univerzalnog iskustva.

 

 

 

Featured Image Credit: Tofugu

Reference:

Ćersti Anesdater Skomsvol. Što brže idem sve sam manja. Dereta, 2014. 

Overholser, J.C. (1989). Differentation between shizoid and avoidant personalities: an empirical testCanadian Journal of Psychiatry, 34(8), 785-90.

 

Strah od klovnova i fenomen „sablasne doline“

Piše: Sanja Dutina

Pomalo je neočekivana situacija da potpuno zdrava, racionalna, obrazovana, odrasla osoba doživljava napad panike pri susretu sa klovnovima ili da ih u širokom luku zaobilazi bilo na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.  Suludo je, s obzirom da bi klovnovi trebalo da budu zabava ne samo za decu već i za odrasle, a većina ih se plaši. Deci nisu smešni, više im liče na strašila, a odrasli ih u najmanju ruku ne vole. Takav iracionalni strah od klovnova, koji ponekad dostiže i prave simptome fobije poput znojenja, mučnine, brzog lupanja srca, plakanja, besa, a naziva se koulrofobija. Koulrofobija nije zvanična dijagnoza koja se pominje u DSM-u, ali se može podvesti pod kategoriju specifičnih fobija – strah od kostimiranih likova poput Miki Mausa ili Betmena. Teško da strah od klovnova može značajno da ometa svakodnevno funkcionisanje jer nemamo često direktan kontakt sa njima, međutim moguće je da se pojačava i širi pod uticajem medija.

Nema mnogo naučnih istraživanja na ovu temu, i za sada postoje samo pretpostavke psihološkog objašnjenja koulrofobije. U eseju za magazin Smithsonian, novinarka Linda Rodrigez MekRobi naglašava da je za bolje razumevanje ovog problema potrebno osvrnuti se i na istoriju klovnova, kada postaje jasno da nisu uvek bili percipirani kao veseli, druželjubivi i pozitivni likovi, niti su tek tako postali mračne i zle figure. Prvi put se pojavljuju u starom Egiptu, staroj Grčkoj i Rimu, a u srednjem veku su bili poznati kao dvorske lude. Prvobitno su, dakle, predstavljali zabavu za odrasle, kao izraz devijantne strane ljudske prirode koja nije društveno prihvatljiva- od kršenja seksualnih normi do blaćenja bogova. Prema pričama, klovnovi koji u srednjem veku nisu uspevali da nasmeju kralja, kažnjavani su sakaćenjem i rezanjem mišića lica tako da je delovalo da se sve vreme osmehuju i bilo je nemoguće da se namršte. Od tada njihov lik postaje sve mračniji, pa tako postoji zapis iz 1876. godine, u kojem francuski kritičar Edmond De Goncourt kaže:

„Klovnovska umetnost je danas veoma zastrašujuća i prepuna anksioznosti i straha, njihovi suicidalni podvizi, monstruozne gestikulacije i divlja mimikrija podsećaju na nekoga iz dvorišta ludnice“.

Desetak godina kasnije, izvodi se opera Ruđera Leonkavala pod imenom „Pajaci“ („Pagliacci“) o popularnoj trupi klovnova, u kojoj glavni lik klovn ubija ženu i njenog ljubavnika.

4a8a270394fa64b35deadb842887be6f_hTek okvirno od XX veka klovnovi postaju izvor zabave i sreće, i okreću se deci. 1963. Godine, MekDonalds uvodi maskotu klovna Ronalda MekDonalda („Ronald McDonald, the Hamburger-Happy Clown„). Ali paralelno, klovnovi postaju i deo tradicije horor filmova.  Stiven King nas je ispunio strahom zahvaljujući klovnu Penivajzu iz filma It, lutka klovn iz filmova Saw plus Ledžerov Džoker doprineli su užasavanju, a sve je još više pojačano uvođenjem Tvistija u seriju American Horror Story.

Neka tipična i nedovoljna objašnjenja kreću se od negativnog ličnog iskustva sa klovnovima u detinjstvu, ili medijskim hajpom koji se vrti oko zlih klovnova pa nas uslovljava na strah. Splet istorije I klovnova ubica iz realnog života sigurno su imali uticaja, ali možemo li da prodremo dublje u suštinu? Određeni autori se oslanjaju na koncept “sablasne doline” (“the uncanny valley”), koji je osmislio professor robotike Masahiro Mori, 1970. godine. Međutim, efekat sablasnosti pominje još I Frojd u eseju “The Uncanny”, spajajući psihoanalizu i estetiku a definiše ga kao „onu vrstu zastrašujućih stvari koje nas vraćaju na nešto poznato i prepoznatljivo“ ali su i dalje čudne i izazivaju jezu, mada, njegovom terminologijom to je „znak povratka potisnutog“. Sablasno je dakle, sve ono što nas kao odrasle podseća na prethodne stadijume  psihe, aspekte nesvesnog života ili primitivna iskustva ljudske vrste.

Morijeva hipoteza pretpostavlja da onda kada primetimo karakteristike koje izgledaju skoro kao ljudske ali nisu sasvim ljudske, dolazi do osećanja odbojnosti, neprijatnosti i gađenja. Najuočljiviji primeri su u domenu robotike i 3D kompjuterske animacije, gde pokušaji ljudskih kopija još uvek nisu savršeni, pa mnogim ljudima deluju uznemirujuće. Tačnije, ukoliko robot ili animacija pomalo liči na čoveka, doživljavamo empatiju i pozitivne emocije, ali kada dostignu određenu tačku nesavršenog oponašanja ljudskih karakteristika, naglo nam postaju odbojni.

Brojne teorije su pokušale da opišu kognitivne mehanizme u korenu fenomena sablasne doline. Prema jednoj od njih, ovakvi stimulusi aktiviraju mehanizme koji su evolutivno razvijeni kako bi nas branili od potencijalnih izvora patogena, izazivajući osećaj gađenja. Što više neko liči na čoveka, bolje se ističu i primećuju odstupanja i defekti, koji izazivaju strah od zaraze i bolesti. Ista stvar se dešava i sa klovnovima. Liče na čoveka ali nešto odstupa od ljudske prirode. Konstantan osmeh nije prirodan, što znači da nešto nije u redu, pa ih izbegavamo kao „defektne“ i potencijalne nosioce „zaraze“.

Prema psihologu Rami Nejder, psihološki se izvor može pronaći upravo u ovakvim veštačkim emocijama koje verovatno kriju prava osećanja. Zbog nesposobnosti da protumačimo njihove facijalne ekspresije i shvatimo prave namere koje se kriju ispod maske, sumnjičavi smo i u nama bude strah i nemir. Dečji strah je verovatno lakše objasniti- susreću se sa nekim ko liči na čoveka a nije čovek, što ih zbunjuje i plaši. Sa druge strane, profesionalni klovnovi potvrđuju da su nekada i sami krivi za održavanje stereotipa i pojačavanje fobije. Kako jedan od njih tvrdi:

„Mislim da smo svi iskusili predivne klovnove, ali smo isto tako iskusili i one koji se u nedostatku treninga ili  zbog mladosti, nesvesno ponašaju previše napadno“.

Hoće da kaže da u pokušaju da izazovu smeh, mnogi klovnovi animatori postaju previše agresivni, loše procenjuju i ne poštuju lični prostor.

it_43113

Kao dokaz sveopšte mržnje i zaziranja od klovnova, često se navodi ispitivanje sa Šefild Univerziteta koje je sakupljajući mišljenja dece o redekoraciji bolničkog prostora, pokazalo da deca ne žele klovnove u bolničkom okruženju. Ali postoje i pozitivni primeri, poput lekara klovna Peč Adamsa o kom smo pisali, a postoje i studije koje ukazuju na pozitivne zdravstvene ishode bolesne dece kada su klovnovi uključeni. U januaru 2013 godine, istraživanje je pokazalo da prisustvo terapijskog klovna umanjuje pred-operativnu anksioznost kod dece, dok je drugo istraživanje iz 2008. pokazalo da deca hospitalizovana zbog respiratornih problema, brže ozdravljaju nakon igre sa klovnovima terapeutima.  Oba istraživanja su rađena u Italiji, pa možda samo Italijani nemaju problem. Rezultati na drugom uzorku mogli su da uključe zapise o vriscima, izbegavanju i plakanju- možda baš na uzorku odraslih. Sve u svemu, koulrofobija je veoma zanimljiv strah, i koliko god se trudili da je opišemo, ostajemo nedorečeni. Međutim, ko je raspoložen za lečenje, postoje veoma uspešne kognitivno bihejvioralne metode psihoterapije kojima je moguće ukloniti ovaj strah, i koliko god zvučalo smešno, ne treba ga se stiditi.

PSIHOBRLOG PREPORUČUJE 19/09/2015

10510194_10152608382218968_689962039_nLinkovi ka raznim zanimljivim tekstovima o aktuelnim temama u psihologiji:

O mindfullness-u uvek čitamo sve u superlativu. Ali nije sve crno-belo. Prema novom istraživanju, mindfullness ima i svoje negativne strane.

Psihologija žena koje inspirišu. Ovog puta o Hermioni Grendžer.

Psihološke poremećaje kao što su depresija i anksioznost obično povezujemo sa ljudima, međutim, i mnoge životinje pate od mentalnih oboljenja.

Kakve vođe čine narcisi?

Prema novom istraživanju, deca postižu mnogo bolje rezultate ukoliko idu u školu četiri a ne pet puta nedeljno. A slično je i sa radnim vremenom. Držimo palčeve da uspe.

Najčešće greške koje kandidati prave prilikom apliciranja za posao.

Odličan tekst o mentalnoj manipulaciji– kako je lako poigravati se sa tuđim mozgom.

Izgleda da imamo prvi klinički slučaj zavisnosti od selfija.

Ljudi su više skloni varanju i obmanama pred kraj…. (dopišite po želji, ali može i „ljubavne veze“).

Zašto se isplati imati previše samopouzdanja, čak i kada ni vi sami pojma nemate šta radite?

3 razloga zašto ljudi vole da tračaju.

Dobro došli u svet psihologije!

Prati

Dobijte svaki novi članak dostavljen u vaše poštansko sanduče.

Pridružite se 314 drugih pratioca